ניהול איכות

התאמה למגע במזון
הכוסות מתוצרתנו נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו כמתאימות למגע במזון ומשקה לפי התקן הישראלי 5113.

מדיניות האיכות
מצורפת להלן מדיניות האיכות של די.סי.

RoHS
כל מוצרי קבוצת די.סי. מתאימים לדרישות דירקטיבת RoHS.